Projekt koncepcyjny

  • Konsultacja / rozmowa dotycząca inwestycji
  • Analiza układu funkcjonalnego
  • Stworzenie koncepcji zintegrowanej z wnętrzem